Kontakt
Przedszkole Samorządowe w Tropii
Menu
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2021/2022
REKRUTACJA 2021/2022

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1. Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać w dniach od 3 do 31 marca 2021r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Dokładnie wypełnione i tylko zeskanowane wnioski o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami proszę przesyłać na adres mailowy przedszkole.tropie@gmail.com. W tytule wiadomości koniecznie proszę wpisać drukowanymi literami „REKRUTACJA”. Bez takiego tytułu w wiadomości wnioski mogą zostać pominięte.

3. Wnioski w tradycyjnej, papierowej formie można również po zapakowaniu w kopertę wielkości A5 (wielkość zwykłego małego zeszytu) zostawiać codziennie w godzinach 8:00-15:00 w skrzynce na listy, umieszczonej przy wejściu głównym do przedszkola. Na kopercie proszę napisać „REKRUTACJA”. Skrzynka będzie codziennie opróżniana dwa razy. Proszę nie składać wniosków do skrzynki po 15:00!

4. Rozpatrywane będą jedynie złożone w terminie i dokładnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami. Proszę dokładnie sprawdzić czy wszędzie widnieje podpis obydwojga rodziców, czy zaznaczone są właściwe kryteria itp. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane. Za niezaznaczone kryterium, pomimo jego spełniania dziecko nie otrzyma punktów.

5. Proszę zapoznać się z Regulaminem postępowania rekrutacyjnego w PS w Tropii oraz załącznikami do regulaminu, w których określone są formy składanych oświadczeń, potwierdzających spełnianie kryteriów.

6.  W razie pytań związanych z rekrutacją można dzwonić do przedszkola codziennie ( od 3 do 31 marca) w godzinach 12:00 - 12:30.

7.  W przedszkolu pracują dwie grupy mieszane wiekowo. Przydział dziecka do grupy nastąpi po zakończonym procesie rekrutacji.

 

W dniach od 22.02 do 01.03.2021 rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, którzy chcą, aby ich dzieci kontynuowały edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym w Tropii, składają w placówce Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 

Zarządzenie Burmistrza Strzyżowa dotyczące rekrutacji - nowe, zmienione, z dnia 26.02.2021

Załączniki do zarządzenia Burmistrza Strzyżowa

Regulamin postępowania rekrutacyjnego w PS w Tropii

Zał. nr 1 do regulaminu postępowania rekrutacyjnego - kryteria ustawowe

Zał. nr 2 do regulaminu postępowania rekrutacyjnego - kryteria samorządowe

 

DOKUMENTY POTRZEBNE W PROCESIE REKRUTACJI

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

PONIŻSZE DOKUMENTY BĘDĄ AKTYWNE OD 03.03.2021

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o odległości do przedszkola (dotyczy dzieci 5 i 6-letnich)

Oświadczenie o godzinach pobytu w przedszkolu

Potwierdzenie woli zapisu (składane, gdy dziecko otrzyma miejsce w przedszkolu)

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-03