Strona głowna  /  Rekrutacja 2018/2019
Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Tropii

na rok szkolny 2018/2019

 Ważne

  1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej w PS w Tropii w dniach 19–23 marca 2018.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola od 26 marca do 6 kwietnia 2018 w godzinach 7.30 – 15.30 u dyrektora przedszkola lub upoważnionego przez dyrektora nauczyciela.
  3. Prosimy o dokładne czytanie i wypełnianie dokumentów. Wniosek jak i odpowiednie oświadczenia winny być podpisane przez OBYDWOJE RODZICÓW (jeżeli obydwoje posiadają pełnie praw rodzicielskich). Jeśli z jakichkolwiek innych przyczyn nie jest możliwe podpisanie dokumentów przez obydwoje rodziców, prosimy zwrócić się do komisji rekrutacyjnej z taką informacją.


Zarządzenie Nr 975/18 Burmistrza Strzyżowa z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XXXVIII/346/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 stycznia 2018 r.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Wniosek o przyjęcie na rok szkolny 2018/2019

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydata.

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o odległości do przedszkola

Oświadczenie rodziców dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

 

Zał.1 do regulaminu - KRYTERIA USTAWOWE I DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE

Zał.2 do regulaminu - KRYTERIA SAMORZĄDOWE I DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-03-15