Kontakt
Przedszkole Samorządowe w Tropii
Menu
Strona głowna  /  Plan dnia
Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:30 - 8:20     Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne,

                       tematyczne, dydaktyczne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

 

8:20 - 8:40     Ćwiczenia poranne i czynności higieniczno - porządkowe.     

                       Przygotowanie do śniadania.

 

8:40 - 9:00     Śniadanie

 

9:00 – 9.50     Zajęcia edukacyjne organizowane w oparciu o podstawę programową.

                       (Czas trwania zajęć nauczyciele dostosowują do swoich grup.)

 

9.50 - 10.00    Czynności higieniczno - porządkowe. Przygotowanie do II śniadania.

 

10.00 - 10.15   II śniadanie.

 

10:15 - 11:25  Zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne wg pomysłów dzieci,

                       zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy na placu zabaw.

 

11:25 - 11:40  Czynności porządkowo - higieniczne przygotowanie do obiadu.

 

11:40 - 12:10  Obiad ( drugie danie )

 

12:10 - 13:45  Odpoczynek poobiedni.  (Dzieci trzyletnie – leżakowanie, 4, 5,6 – latki

                        20 minutowy odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.  

                        Następnie zabawy dowolne i ćwiczenia dodatkowe prowadzone przez

                        nauczyciela, wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka.)

 

13:45 – 14.00   Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

 

14.00 – 14.20   Podwieczorek ( zupa )

 

14:20 - 16:30   Zabawy dowolne, zabawy utrwalające zdobyte wiadomości,

                         praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem,

                         zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

                         rozchodzenie się dzieci do domu.


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-16